Trang Chủ Tải Game Fanpage Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Alpha Test

08.02.2018

chính thức mở của alpha test có reset nhân vật vào ngày .... đến ngày ....

Sau thời gian test kết thúc máy chru sẽ tiến hành đóng cửa bảo trì.

Tin liên quan